De Postzegelvrienden

 

De informatie op deze website wordt niet meer bijgewerkt en is daarom niet “up-to-date”. Ga voor de meest recente informatie naar onze nieuwe website:

depostzegelvrienden.nl

Knipsel

Welkom op de website van de Leidse postzegelvereniging ‘De Postzegelvrienden’.
De vereniging is opgericht op 1 februari 1966.
Wij hebben nu 125 leden en zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).

CORONA. Op 11 oktober komen we weer bij elkaar!
Op 11 oktober gaan we weer van start. De verplichte anderhalvemeter afstand is dan opgeheven. En de corona-app-check mogen we, als besloten bijeenkomst,  achterwege laten.

We beginnen dan met twee achtereenvolgende jaarvergaderingen: die van 2019/2020 en van 2020/2021.

De ruilmiddag van 17 september gaat al wel door. Daar moeten (en kunnen) we nog op anderhalve meter afstand zitten.

De rondzending is al weer van start gegaan. En uiteraard krijgen de leden tweemaandelijks het blad.

Knipsel

Lid worden van de Leidse postzegelvereniging
‘De Postzegelvrienden’?
De contributie is maar € 20,= per jaar (van september t/m augustus).

Voor informatie klik op ‘Informatie

Knipsel

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag